Nie tonę w codzienności

from by Prokuratura

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

lyrics

„Nie tonę w codzienności”

Moje życie w moich rękach
Muszę mocno trzymać ster
Wiem czego chce, choć czasem gubię drogę
To przez życie nie idę na skróty
Nie wstydzę się swoich łez
Moich blizn i krwawiących ran
Rozdrapane strupy, obite kolana
Otwarte serce!

Proszę, powiedz mi coś jeszcze
Mów do mnie więcej - chcę Cię słuchać
by na końcu i tak zrobić tak jak czuję
Mówisz mi- zmarnowany czas
a ja widzę ile z tego mam!

Żaden dzień nie idzie na marne,
jeśli widzisz, że zmieniłeś się
Nie ma chwil przepuszczanych przez palce,
Jeśli widzisz, że Twe palce to sieć,
w które łapiesz najcenniejsze cząstki
Moje ręce to sieć, moje palce to sieć
Nie tonę w codzienności!

---

“Not sinking into everyday reality”

My life is in my hands
I need to hold the steering wheel strongly
I know what I want, although I am sometimes lost
I don't take shortcuts
I’m not ashamed of my tears
My scars and bleeding wounds
Scratched crusts, bruised knees
Open heart!

Tell me something more, please
Talk to me more – I want to listen
In the end, I’ll do it how I want
You’re saying – wasted time
But I see how much I take from that!

Not a single day to loose
If you noticed you had changed
Moments are not slipping through the fingers
If you see your fingers as a fishnet
Into which you catch the most valuable fragments
My hands are not a fishnet, my fingers are not that too
I’m not sinking into everyday reality

credits

from Nasz Ślad, released January 24, 2016

tags

license

about

Prokuratura Mikołów, Poland

contact / help

Contact Prokuratura

Streaming and
Download help